Evaluering og statistik

Plan for årlig evaluering af skolens virksomhed i forhold til værdigrundlaget.

Skolen evaluerer løbene skolens virksomhed i forhold til værdigrundlag ( skolens mål og mission ). Dette gøres ved at bede eleverne om at udfylde spørgeskemaer samt at eleverne via gruppesamtaler i Forstanderens time evaluerer skolens virksomhed. Eleverne evaluerer også undervisningens forløb når enkelt fag afsluttes. Dette gøres via samtaler med lærerne og ved at udfylde spørgeskemaer. Konklusionerne drøftes af lærerteamet og fremlægges for bestyrelsen.

Selvevaluering 2008 – 2011

08/09: UMV – undervisningsmiljø vurdering Spørgeskemaundersøgelse foretaget den 12.6. blandt alle tilstedeværende elever.

Handlingsplan gennemgået på lærermøde i juli 2009. Resultatet kan ses her.

09/10: Evaluering med udgangspunkt i skolens værdigrundlag ( SALT ) Det vil foregå som en spørgeskemaundersøgelse blandt alle elever og gennemført sidst i april 2010. Resultatet kan ses her.

 

Plan for selvevaluering 2011 – 2015

2011/12: Evaluering af undervisning.

Alterna har i de seneste år arbejdet på at udvikle undervisningens indhold og den pædagogiske formidling. Vi har i dette skoleår afprøvet om det virker! Vi har i løbet af skoleåret evalueret undervisningen og dens præsentation gennem en spørgeskemaundersøgelse. Resultatet af evalueringen er samlet og bearbejdet af skolens lærere.

Resultatet kan ses her.

Der gøres opmærksom på, at vi også skal foretage en arbejdspladsvurdering (APV) i løbet af dette år.

 

2012/13: Skolens rammer og regler.

Alterna har ikke flere regler end andre efterskoler. Men vi føler løbende et behov for at samle op på vore regler for at undersøge om regler og rammer hjælper os til at nå vore mål eller om de er en hindring. Der udarbejdes et evalueringsværktøj til dette formål.

Undersøgelsens resultatet og handlingsplan kan ses her

 

2013/14: Undervisningsmiljø.

Et godt undervisningsmiljø¸ er en nødvendighed for at elevernes udbytte. Der udarbejdes et evalueringsværktøj til dette formål.

Undersøgelsens resultat kan ses her.

Undersøgelsens handlingsplan kan ses her.

 

2014/15: Skolerejser.

Hvert år rejste eleverne på Alterna til Sydamerika, til Asien og til Afrika/Israel. I dette skoleår var der dog en lille ændring, eftersom forholdene i Afrika ikke tillod os at at rejse dertil. Derfor rejste Team Afrika til Israel, Thailand og Cambodia. Vi forventer, at rejserne vil udsætte eleverne for den dannelsesproces, som vi tidligere har oplevet. Dette vil vi betone i dette års evalueringsaktivitet.

Undersøgelsens resultat kan ses her.

 

Selvevaluering 2015 – 2016 

2015/16: Evaluering af undervisning

Ved begyndelsen af skoleåret flyttede efterskolen fra Mariager til Hillerød. I flytningen skiftedes personalet ud med nyt personale. Det var derfor vigtigt at få evalueret undervisningen for at se om skolen fortsat formåede at danne og undervise eleverne i henhold til skolens værdigrundlag.

Evalueringens resultat kan ses her.

Evalueringens konklusion kan ses her.

 

2017/18: Evaluering af Undervisningsmiljø

Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har udarbejdet et rigtigt godt dokument til brug ved evaluering af Undervisningsmiljø. Dokumentet indeholder 4 faser. Fase 1 handler om kortlægning af undervisningsmiljø. Fase 2 beskrivelse og vurdering af resultaterne fra kortlægningen. Fase 3 handlingsplan til forbedring af undervisningsmiljøet og Fase 4 retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen.

Den endelige evaluering af Undervisningsmiljøet udarbejdet i DCUMs dokument kan læses her.

 

Statistik

For at opfylde Undervisningsministeriets krav om gennemsigtighed og åbenhed henviser vi til ministeriets hjemmeside, som indeholder oplysning om Alterna-elevers overgang til ungdomsuddannelser. Her skal man selv vælge “Fra uddannelse” 10. klasse.

Fuldførelsesfrekvens og frafald

Alterna fører hvert år statistik med hvor mange elever, der gennemfører et helt skoleår. Det sker at en elev af den ene eller anden årsag overvejer sit forløb på Alterna. I den forbindelse tager vi en samtale med eleven for at finde ud af, om der er sociale eller værdimæssige udfordringer, som vi sammen skal løse. Som regel finder vi en løsning, men der har været situationer, hvor en elev føler, at Alterna ikke lige var det, som man havde forventet.

Statistikken over hvor mange elever, der ikke har fuldført et forløb på Alterna kan ses i nedenstående skema.

 

 

År Elevstart Elevslut Gennemførelsesprocent
2006/7 54 51 94,44
2007/8 59 59 100
2008/9 56 54 96,43
2009/10 60 58 96,67
2010/11 56 55 98,21
2011/12 58 56 96,55
2012/13 46 45 97,83
2013/14 58 56 96,55
2014/15 56 54 96,43
2015/16 45 48 104