Evaluering og statistik

Plan for årlig evaluering af skolens virksomhed i forhold til værdigrundlaget.

Skolen evaluerer løbene skolens virksomhed i forhold til værdigrundlag ( skolens mål og mission ). Dette gøres ved at bede eleverne om at udfylde spørgeskemaer samt at eleverne via gruppesamtaler i Forstanderens time evaluerer skolens virksomhed. Eleverne evaluerer også undervisningens forløb når enkelt fag afsluttes. Dette gøres via samtaler med lærerne og ved at udfylde spørgeskemaer. Konklusionerne drøftes af lærerteamet og fremlægges for bestyrelsen.

EVALUERINGER(Tryk på link)

Statistik

For at opfylde Undervisningsministeriets krav om gennemsigtighed og åbenhed henviser vi til ministeriets hjemmeside, som indeholder oplysning om Alterna-elevers overgang til ungdomsuddannelser. Her skal man selv vælge “Fra uddannelse” 10. klasse.

Fuldførelsesfrekvens og frafald

Alterna fører hvert år statistik med hvor mange elever, der gennemfører et helt skoleår. Det sker at en elev af den ene eller anden årsag overvejer sit forløb på Alterna. I den forbindelse tager vi en samtale med eleven for at finde ud af, om der er sociale eller værdimæssige udfordringer, som vi sammen skal løse. Som regel finder vi en løsning, men der har været situationer, hvor en elev føler, at Alterna ikke lige var det, som man havde forventet.

Statistikken over hvor mange elever, der ikke har fuldført et forløb på Alterna kan ses i nedenstående skema.

År Elevstart Elevslut Gennemførelsesprocent
2006/2007 54 51 94,44
2007/2008 59 59 100
2008/2009 56 54 96,43
2009/2010 60 58 96,67
2010/2011 56 55 98,21
2011/2012 58 56 96,55
2012/2013 46 45 97,83
2013/2014 58 56 96,55
2014/2015 56 54 96,43
2015/2016 45 48 104
2016/2017 59 57 98,82
2017/2018 47 41 97,18
2018/2019 54 52 98,92