Indholdsplan 2020/21

 

Værdigrundlag

Den efterfølgende indholdsplan for det kommende skoleår tager sit udgangspunkt i skolens værdigrundlag:

Efterskolen Alterna baserer sit værdigrundlag på Bibelens Guds- og menneskesyn. Det bunder bl.a. i bevidstheden om:

 • At mennesket er skabt af Gud, i Guds billede, og med det formål at agere i henhold til Guds vilje på jorden.
 • At mennesket er uendeligt værdifuldt og derfor bør behandles med respekt.
 • At mennesket er skabt med en fri vilje og derfor er ansvarlig for sine handlinger.
 • At mennesket er udrustet med en naturgiven kærlighed til at elske sin næste som sig selv.
 • At fællesskabet mellem mennesker er det bedste læremiljø for personlig udvikling.

Udvikling af den enkeltes åndelige liv og selvbillede danner baggrund for personlig afklaring og udvikling. Tværkulturel forståelse er en væsentlig ingrediens i skolens liv. Vi lægger vægt på positiv idealisme og lyst til at gøre en forskel.

Vi viser tillid ved at stole på hinanden og uddelegere ansvar. Dette fordrer ansvarlighed; at alle tager del i at få dagligdagen til at fungere, og at man hjælper hinanden, når der er brug for dette. Derved opnås en dagligdag, som er præget af respekt for de mennesker og ting vi omgås, og overordnet set vil det gode fælleskab karakterisere institutionen.

Efterskolen Alterna tilbyder i år et kursusforløb, som afvikles af de 2 rejsehold: Alterna Amerika Øst og Alterna Amerika Vest. Kurserne gennemføres over 23 uger; herefter opdeles eleverne i fire hold, der forløber over de sidste 7 uger.

Langt de fleste af skolens fag er gennemgående for kurset, mens de kultur- og rejserelaterede fag læses individuelt på de to hold.
Efterskolen Alterna er en prøvefri skole for elever som har afsluttet 9. eller 10. klasse.

Mål og hovedsigte med undervisningen for 2020/21

Målet for Alternas undervisning er at skabe en forståelse for de grundlæggende værdier som Bibelen beskriver; værdier, der gennem generationer har formet vores kulturarv i Danmark.
Det forventes at lærerne har en jordnær, aktuel og konstruktiv tilgang til undervisningen i deres bestræbelser på at nå dette mål. Desuden skal undervisningen til enhver tid give rum for spørgsmål og debat, som et naturligt element i dannelsen af den enkelte elev.

Det er desuden skolens ønske, at undervisningen på Alterna skal opfylde målene for skoleformens hovedsigte. Bestyrelsen mener, at der er god sammenhæng mellem Alternas værdigrundlag og kravet om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse. Denne sammenhæng skal undervisningen vedligeholde.

På Efterskolen Alterna ser vi blandt andet hovedsigtet udtrykt gennem følgende:

Undervisning

 • Undervisningens indhold er, inden for skolens overordnede formål, bredt sammensat. Der lægges i de obligatoriske fag vægt på at behandle universelle- og almenmenneskelige problemstillinger.
 • Undervisningen vil udvikle kompetencen til at analysere og fortolke Bibelen og andre aktuelle tekster med henblik på at eleverne reflekterer over eget liv i lyset af indhold, budskab og formål.
 • Undervisningen tager sigte på værdsættelse af kristendommens arv og indsigt i problemstillinger der har påvirket og stadig har indflydelse på det danske samfund.
 • Gennem en forståelse af den kristne tro vil undervisningen give eleverne mulighed for at medvirke i dialogen om tro og religion i et multireligiøst og sekulariseret samfund.

Pædagogisk tilrettelagt samvær

 • Rengøring er et fælles anliggende, og vi har rengøring på skolens fællesområder hver dag. Rengøringen praktiseres af elever, og hver elev har ansvar for et konkret og mindre område. Eleverne vil lære hvilke rengøringsmidler, der er hensigtsmæssige at bruge, og hvordan man holder en god hygiejne. Herudover har vi grundig hovedrengøring en gang om ugen, hvor lærere i fællesskab med elever gør hovedrent. Her vil eleverne løbende lære, hvordan man går i dybden med de forskellige områder i et hjem, med henblik på når de selv får et hjem at holde.
 • I løbet af ugen vil skolen planlægge ekstra sport og fælles aktiviteter, ligesom vagtlærer og skiftende elever i fællesskab står for planlægning og afvikling af program i weekenden, herunder fredagsarrangement.

Holdaften

Ca. 1 gang i måneden mødes de to hold hver for sig, sammen med sine teamledere og -medarbejdere.

På denne aften er det socialt samvær og fælleskab som er hovedmålet, da dette er en oplagt mulighed for holdet, elever såvel som lærer, til at knytte en tættere relation til hinanden, som forberedelse til rejserne. Eleverne og lærere tilrettelægger aftenens program i fællesskab.

Samtalen kan dreje sig om alt lige fra et debattema og rejseoplevelser til spørgsmål om tro og eksistens. Holdaften kan også være en mindre ekskursion.

 

Alterna Kirke

Alterna Kirke er skolens gudstjeneste. Her mødes skolen til en gudstjenestelignende samling. Skolens musikere og sangere sammensætter den musikalske del af programmet, og der er mulighed for eleverne til at ”dele liv” med de øvrige elever og personale på skolen. Der er altid en lærer eller en gæst, der underviser og opfordrer elever og lærere til videre refleksion.

Kirkepraktik

Troen hænger ikke sammen, hvis den ikke omsættes i praksis. Eleverne udfordres til at afprøve nogle af de færdigheder, som de lærer på Alterna vedrørende kirke, samfund og sociale kompetencer. Om søndagen vil de være med i planlægning og afvikling af forskellige aktiviteter i flere af landets kirker. Undervisningen giver eleverne redskaber og forståelse for kirke, som de kan bruge fremadrettet, bl.a. når de vender hjem til deres egne menigheder.

 

Forældredag

En gang i løbet af skoleåret inviterer vi elevernes familier på besøg. Tidspunktet ligger efter rejsen. Der er masser at fortælle, billeder at vise, danse, der skal danses. Det er en dag, som elever og lærere står for i fællesskab.

 

Elevsamtaler

Kontaktlæreren mødes minimum hver tredje uge til en samtale med den enkelte elev. Målet med samtalen er at få en fornemmelse af, hvordan den enkelte elev har det. Samtidig er det en opfølgning på de kompetencemål, som elev og lærer i fællesskab har sat.

 

Huddles

Kontaktlæreren mødes minimum hver tredje uge til en samtale med deres huddle. Huddlen er en gruppe af 5 – 9 elever der sammensættes i et refleksionsfælleskab. Målet med huddlen er at få en fornemmelse af, hvordan de enkelte elever har det. Samtidig er det en opfølgning på de kompetencemål, som elever og lærer i fællesskab har sat.

 

Skolens lærerstab

Skolens lærere består af mennesker med en baggrund, som skal give eleverne et godt forbillede og som har en erfaring, der kan hjælpe dem i deres dannelsesproces. Vores lærere har en relevant faglig fundering, med uddannelser som lærer, pædagog, teolog.

 

Lærerstaben er: Alterna Amerika Vest Alterna Amerika Øst
Martin Lysgaard,

Forstander

Camilla Lysgaard,

Uddannelsesvejleder

Lucas Bojsen,

Teamleder, Sporleder

Ephraim Noer,

Teamleder, Sporleder

Elisabeth Kaas Højgaard,

Sporleder

Pernille Grejsen,

Eventkoordinator

Julian Grønbech-Dam,

Teammedarbejder

Andreas Kloster,

Teammedarbejder

Silas Rifbjerg Højlund,

Sporleder

Rebecca Christensen,

Teammedarbejder

Eva Gunarsdóttir Jensen, Teammedarbejder
Sofie Rygaard Nielsen,

Teammedarbejder

Nicolai Eg Jensen,

Teammedarbejder

 

Kursusperiode og undervisningsdage

Alterna afvikler et kursus fordelt på henholdsvis to og firehold. Kurserne forløber i alt over 35 uger fra perioden den 15. august 2020 til den 3. juli 2021, kun afbrudt af elevernes arbejdsperiode og udenlandsrejse. I arbejdsperioden bor eleverne hjemme.

 

Arbejdsperioden for alle hold er fra den 16.11.20 til den 03.01.21.

 

Pædagogisk tilrettelagte ekskursioner

Der er tilrettelagt to pædagogiske ekskursioner i skoleåret 2020/21.

 

Ekskursion 1

Alterna Amerika Øst – Bolivia, Paraguay og Brasilien

Alterna Amerika Vest – Mexico, Honduras og Colombia

 

Ekskursion 2

Alle hold – Europa/Rumænien

Amerika Øst

Eleverne vil besøge forskellige rejsemål i Amerika, såsom Paraguay, Bolivia og Argentina. Her har Alterna et spændende netværk af mennesker, som Alterna har arbejdet sammen med gennem årene.  Sammen med lokale kristne fra disse lande deltager vi i forskellige former for socialt arbejde. Vi vil bl.a. møde meget fattige mennesker i slumkvarterne i Asuncion; vi skal sejle med flodpram til indianerlandsbyer; vi vil møde hjemløse; vi skal møde soldater fra den bolivianske hær, som gerne vil høre, hvad danske unge tror på; vi skal bestige et bjerg på 5.039 m. og opleve lokalbefolkningen i det bolivianske højland.

 

Rejsen til Amerika vil foregå i uge 14 til 19 i 2021.

 

Amerika Vest

Eleverne vil besøge forskellige rejsemål i Amerika, såsom Honduras, Mexico og Columbia. Sammen med internationale missionærer og lokale kristne, deltager vi i forskellige former for socialt arbejde. Vi vil bl.a. møde meget fattige mennesker i slumkvarterne; vi skal sejle med flodpram til indianerlandsbyer; vi vil møde hjemløse; vi skal møde soldater fra den bolivianske hær, som gerne vil høre, hvad danske unge tror på; vi skal bestige et bjerg på 5.039 m. og opleve lokalbefolkningen i det bolivianske højland.

 

Rejsen til Amerika vil foregå i uge 14 til 19 i 2021.

 

Europa

I 2021 planlægger Alterna en tur til Rumænien. Dette med udgangspunkt i Erasmus+ projekt fra EU, omhandlende kulturmødet mellem unge i Europa. Turen planlægges i samarbejde med MUG – Mission uden grænser. Destinationen er Sibiu.

 

Turen vil foregå fra d. 16/1 – 22/1 2021.

Undervisningen på Alterna

Undervisningen på Alterna er delt op i to kategorier. En generel del, hvor begge hold undervises i fælles plenum. Den anden kategori består af en række spor, hvor eleverne vælger efter kompetencer og motivation.

 

Spor

På Alterna ønsker vi at tilgodese den enkelte elevs behov, evne og interesse. Derfor tilbyder vi fire spor, der kører på tværs af rejseholdene. I år vælger eleverne mellem Musik-, Serve-, Performance- eller Active Leadership-sporet.

 

MUSIK

Dette fag er for dem, der elsker musik, sang og lovsang eller måske godt kunne tænke sig at udforske deres evner inden for dette område. Musiksporet byder på samspil og instrument-udvikling, bands, sang- og mikrofonteknik – både i forhold til solo- og korsang, lovsang, opbygning af lovsangsrepertoire, sangskrivning og performance, rytmik og musikteori.

Målet er at eleverne føler tryghed omkring deres musik og sang, og derigennem opbygger deres selvtillid. Målet med denne proces er at opnå kvalitet i elevernes musik, sang og lovsang.

 

Form: Undervisningen foregår i plenum, men der kommer også til at forekomme samspil i mindre grupper, kor og duet.

 

SERVE (Socialt arbejde)

På Sporet SERVE bliver eleverne præsenteret for flere forskellige former for socialt arbejde, som vil foregå både i København og lokalt i Hillerød. Formålet er at eleverne får øjnene op for de sociale behov der er i Danmark, hvilke grunde der er til ulighederne i vores samfund og hvordan behovene bliver afhjulpet af forskellige hjælpeorganisationer og kirker. Eleverne vil få mulighed for at hjælpe på værestederne, høre livshistorier fra brugerne og få et indblik i ledernes arbejde med at fundraise og skabe opmærksomhed på behovene.

PERFORMANCE (Dans)

Undervisningen henvender sig til elever, der tænker og arbejder kreativt. I den gennerelle performance- og danseundervisning prøver eleverne kræfter med basisteknikker inden for dans og drama. På Performance-sporet får eleverne mulighed for at udvikle deres færdigheder, lære mere komplekse koreografier, samt opnå kompetencer i at udvikle egne dramastykker og danse. Desuden vil eleverne arbejde med, hvordan man optræder på en scene. Performance sporet består primært af Hip Hop danseundervisning og udvikling af nye dramastykker.

 

Mål: At eleverne udvikler deres kreative færdigheder, så deres ”kreationer” får kvalitet og seværdighed.

 

Form: Undervisningen foregår i plenum og i mindre grupper.

 

ACTIVE LEADERSHIP
Dette spor er for dig som ønsker at motivere og lede andre. Sporet vil igennem teambuilding aktiviteter, lære dig om din egen grænsesætning og dine egenskaber i forhold til at samarbejde med andre. Du vil blive udfordret til at arbejde med hold dynamikker, og dine lederegenskaber vil komme på prøve.

Helt konkret samarbejder vi med foreningsskibet Agape, hvorpå vi facilitere ledertræning med udgangspunkt i hierarki og maritim ledelsesstruktur. Udover det, samarbejder vi med forskellige lokale kommunale frivillige initiativer, såsom ”Østhuset”, ”Den sociokulturelle landsby”. Ovenstående giver os et ”vindue til virkeligheden”, og giver en god praktikplads og øvelses platform for den undervisning vi har i klasselokalet.

Eleverne kommer også til at være fysisk aktive sammen f.eks. udendørs aktiviteter, træning i fitnesslokalet og andre samarbejdsøvelser.

Sporet vil indeholde både teori og teambuilding aktiviteter, hvor der vil være gæstelærere på teoridelen.

Mål: Formålet med undervisningen er at lære eleverne hvad ledelse er ved at give dem teoretisk undervisning med et praktisk udbytte. Der er også fokus på teambuilding og fysiske aktiviteter.

Form: Undervisningen foregår i plenum, i mindre grupper og individuelt.

Gæster på Alterna og temaundervisning

Hvert år inviterer Alterna gæsteundervisere på besøg. Gæsterne er præster, NGO-medarbejdere, politikere eller erhvervsledere. Fælles for dem er at de med udgangspunkt i de kristne værdier vil hjælpe deres medmennesker.

 

Mål: At få inspiration fra personer, som til dagligt arbejder med specifikke områder, at give eleverne et personligt indtryk fra en praktisk hverdag.

 

Form: Fortællende monolog, dialog og gruppearbejde.

 

Messedag

Eleverne skal have mulighed for at kunne forholde sig til livet efter Alterna, og vi deltager derfor i en messedag, for at udvide elevernes horisont af videre uddannelsesmuligheder.

 

Generelle fag

Forstanderens time

Formålet med undervisningen er, at eleverne og Forstanderen har en dialog omkring dagligdagen på skolen. Et sted hvor eleverne kan stille deres spørgsmål og få svar. Timen præsenterer også en mulighed for forstanderen til at informere om nye tiltag på skolen, evaluere undervisning og dagligdag med eleverne. Samt præge dem med de værdier, der gør sig gældende på skolen. Undervisningen vil således bidrage til den demokratiske dannelse og folkelig oplysning.

Undervisningen varetages af forstanderen, og vil derfor også følge op på de indtryk, vi har fået i ugens løb, præsentere kommende arrangementer og samtidig sikre relation mellem skolens ledelse og elevflokken.

 

Mål: Bidrage til demokratisk forståelse, samle op på de oplevelser og indtryk vi har fået i den forgangne uge, samt at informere og forebygge.

 

Form: Undervisning foregår i plenum med deltagelse af begge hold.

 

Introduktion

Et nyt elevhold har I løbet af den første uge behov for introduktion til efterskolelivet og dagligdagen på Alterna. Introduktionsundervisningen indeholder temaer som skolens historie, naboskab, trafiksikkerhed, sociale udfordringer, begivenheder og rammer for skolens liv.

 

Mål: At den enkelte elev hurtigt føler sig tryg i de nye rammer og får etableret et godt udgangspunkt for det kommende år på Efterskolen Alterna.

 

Form: Undervisning foregår i plenum med deltagelse af begge hold.

 

 

Rengøring

For at fungere i en normal hverdag, er der behov for at være bekendt med at hygiejne, rengøring og velvære hænger sammen. Derfor har vi under Introugen et oplæg omkring generel rengøring og hovedrengøring og formålet hermed, hvorfor rengøring og bekæmpelse af bakterier er et nødvendig unde, for at fungere optimalt.

 

Klassens time

Der er behov for at eleverne med jævne mellemrum får mulighed for at evaluere deres forløb med teamlederen. Målet med ”Klassens time” er derfor at samle op, at inspirere og at give mulighed for at ytre sig i fællesskabets ramme. Det er også en anledning for eleven til at kunne forholde sig konstruktiv over for problemstillinger og opgaver. Timerne bruges også på praktiske forberedelser til- og evaluering af rejserne.

Mål: At evaluere og følge op på udviklingen hos den enkelte elev og hos gruppen, samt at forstå den sociale ramme hvor forskellige holdninger udtrykkes.

 

Form: Dialog og workshops. Undervisningen foretages af teamledere med assistance fra team-medarbejdere.

 

Idræt/Sundhed

Det er en kendt ting, at trivsel og velvære hænger sammen med fysisk aktivitet. Idræt er et bevægelsesfag, hvor eleverne skal have det sjovt og få sved på panden. Formålet med undervisningen er at øge elevernes kropsbevidsthed og fysiske aktivitetsniveau, samt styrke deres sociale kompetencer og interne fællesskab. Derudover lægger faget op til en bred og alsidig undervisning, hvor eleverne gennemgår flere forskellige idræts- og sportsgrene, både indendørs og udendørs.

 

Mål: At fremme alsidig kropsbevidsthed og bevægelsesglæde.

 

Form: Undervisningen foregår i plenum.

 

DK/EU Samfund

Undervisningens sigte er at øge elevernes viden om samfundsforhold i Danmark og EU, herunder blandt andet:

 • Demokrati i Danmark og EU i forhold til demokrati i rejsedestinationslandene, herunder bl.a. magtens tredeling og den politiske struktur i Danmark og EU
 • Politiske ideologier, partier og deres placering for midten
 • Immigrationens betydning for et multikulturelt og –religiøst samfund, herunder diaspora og sameksistens

Mål: At eleverne får viden om og kendskab til samfundsforhold i særligt Danmark og EU til opmuntring og inspiration til at være engagerede aktører i vores samfund og demokrati.

 

Form: Undervisningen foregår henholdsvis i plenum og i grupper. Der vil forekomme besøg af relevante gæster og ekskursioner.

 

Fundraising

I faget ”fundraising” bliver eleverne præsenteret for en konkret målgruppe, som de kan samle penge ind til. Det efterstræbes at eleverne indsamler til projekter som er tilknyttet de enkelte rejsedestinationer. Eleverne skal efterfølgende forsøge at konkretisere projektet, sætte sig mål for indsamlingen og overveje hvilke metoder, der vil være mest indbringende.

 

Rapport og projektbearbejdelse

Eleverne skal arbejde både selvstændigt og i grupper i udarbejdelse af deres rapporter. De vil blive instrueret i skrivning af synopsis og struktur i arbejdsprocessen inden selve opgaveskrivningen.

Opgavernes indhold:

Opgave 1: Skriftlig rapport om mission ”to reach out”

 

Opgaven løses i grupper og skal indeholde følgende:

A: Rapport

Der skal udarbejdes en rapport omhandlende temaet mission med overskriften ”to reach out”. I skal vælge ét af følgende emner: Missionærer, Organisationer eller Kirker i lokalsamfundet. Rapporten skal give læseren et godt indblik i de udvalgte emner. Diskuter emnerne og perspektiver til hvordan vi bliver inspireret af ’deres’ måde at række ud på. Det er vigtigt, at I henviser til de kilder, hvor I finder jeres viden.

Rapporten skal indeholde følgende:

 • Forside med navn, dato og den valgte kategori
 • Indholdsfortegnelse
 • Indledning
 • Problemformulering (skal godkendes af din teamleder)
 • Indhold
 • Interview (citater, sammenfatning af interviewet som bilag)
 • Baggrundsviden (af den valgte kategori)
 • Bibelsk perspektiv (Hvad siger bibelen om din valgte kategori ift. temaet)
 • Hvorfor er der nogen som vier deres liv til at række ud til andre?
 • Konklusion
 • Perspektivering (hvordan bliver vi inspirereret af, ‘deres’ måde at række ud på?)
 • Konklusion
 • Litteraturliste (parenteser)

 

Rapporten skal fylde 4000-5000 ord per gruppe (excl. forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste).

 

B: Fremlæggelse

I september laves en fremlæggelse omhandlende jeres valgte emner. I fremlæggelsen skal der gøres brug af et præsentationsmedie, f.eks. PowerPoint, Prezi eller lignende. Der forventes en struktureret og informativ fremlæggelse.

 

Opgave 2: Multimedieprojekt om rejsen

 

Opgaven løses i grupper af 3-4 personer og skal indeholde enten A eller B:

A: Videopræsentation:

Videoen skal give et godt indtryk af turens forløb og elevernes oplevelse fra start til slut, med specielt fokus på det land, gruppen arbejdede med i den skriftlige rapport. Det er en krævende opgave som tager tid, da der skal vælges mellem mange indtryk, billeder og videoindslag. Videoen skal vare ca. 3 minutter og være en multimodal fremstilling. Lav et storyboard inden I går i gang.

 

B: Multimediepræsentation:

En multimediepræsentation udformet som en Pecha Kucha[1] i f.eks. PowerPoint, Prezi eller lignende, som skal give et godt indtryk af rejsens forløb og elevernes oplevelse. Der skal bruges billeder, video og tekst. Multimediepræsentationen skal fremlægges for klassen. Det I siger skal skrives ned på et papir og afleveres inden præsentationen.

 

Opgave 3: Skriftlig rapport: Evaluerende refleksionsopgave

 

Opgaven løses individuelt og skal indeholde følgende:

A: Refleksion og afhandling:

På baggrund af oplevelser på rejsen og elevens personlige refleksion, skal der udarbejdes en afhandling omkring kirken og dens betydning for det kristne menneske. Desuden skal der arbejdes med en model for hvordan kirken kan se ud i det 21. århundrede og hvordan den bevarer sin relevans. Afhandlingen skal indeholde følgende:

 • Forside med navn, dato og emne.
 • Indholdsfortegnelse
 • Problemformulering
 • Indhold
 • Perspektivering
 • Konklusion
 • Litteraturliste

Rapporten skal fylde 2400-3600 anslag (excl. forside, indholdsfortegnelse og litteraturliste).

 

Mål: At eleverne får kendskab til udarbejdelse af en opgave fra start til slut. At eleverne får kendskab til informationssøgning og research. At eleverne lærer at arbejde selvstændigt og i en gruppe med de udfordringer der følger med.

 

Form: Undervisning foregår holdvis, i plenum, gruppearbejde og som projektarbejde.

Morgenandagt

Formålet med undervisningen er at eleverne lærer at forholde sig spørgende til de ting, der står om i Bibelen, ligesom eleverne igennem at studere udvalgte evangelier og bøger i Bibelen, skal opnå en forståelse for Bibelens og kirkens aktualitet i det moderne samfund.

 

Mål: At eleverne får kendskab til Bibelens opbygning og kristendommens grundstene. At eleverne forholder sig spørgende til Bibelen og kirken i forhold til det moderne samfund samt at eleverne reflekterer over troen og deres egen væren i forhold til det skrevne ord.

 

Form: Undervisning foregår i plenum og efterfølgende i grupper.

 

Alpha

Formålet med Alpha kurset er at skabe en forståelse for den tro der er knyttet til kristendommen. I forståelsesprocessen skal der stilles spørgsmål og debatteres. Der tages udgangspunkt i Alpha materialet.

Oplæggene er udformet til at engagere og inspirere eleverne til en samtale. De varer som regel 45 minutter, og det kan enten være et personligt oplæg eller en af de videoer, der findes til alle sessionerne. De udforsker de store emner om tro og åbner en samtale om grundelementerne i kristendommen. Oplæggene er designet til at skabe debat og mulighed for at udforske den kristne tro på en åben og ærlig måde. Alpha bliver i dag brugt i 169 lande på 112 sprog.

Mål: At få gode ærlige gode snakke om tro og de store spørgsmål i livet. At eleverne får en større forståelse for grundelementerne i kristendommen.

Form: Undervisning foregår i plenum og efterfølgende i grupper.

 

Lifeshapes

Lifeshapes har fokus på 8 grundlæggende principper og værdier, i det at være en efterfølger af Jesus. Eksempelvis lærer ’trekanten’ vigtigheden af at opnå balance i sin relation op til Gud, ud til verden og ind til kirken. ’Cirklen’ lærer at invitere Gud ind i vigtige begivenheder og blive holdt til ansvar for sin udvikling og vækst. ’Halvcirklen’ lærer at få en sund balance mellem arbejde og hvile, og forstå at Gud i perioder beskærer os og skaber grobund for vækst. Osv.

 

Der undervises ud fra en studiemanual, som eleverne får udleveret. Der vil være oplæg efterfulgt af spørgsmål til refleksion og gruppearbejde.

 

Teologi
Faget teologi er delt op i 3 dele:

1. Lære om Bibelen
Faget vil give en fremstilling af de vigtigste fortællinger og personer som Bibelen indeholder. I det Gamle Testamente ser vi på Mosebøgerne, Israels historie, profetlitteraturen og poesien. I det Nye Testamente ser vi på vigtigheden af de fire evangelier, deres fælles teologiske indhold og deres forskelle. Vi vil arbejde med fortolkning af skrifterne og hvordan vi omsætter dem til vores egen kultur og sammenhæng. Endelig vil faget berøre kirkens historie og udvikling frem til i dag, hvor vi give vores bud på fremtidens model for kirke.

2. Religion
Eleverne vil blive undervist i forskellige religioner såsom hinduisme, islam, buddhisme, katolicisme osv.

Formålet med dette er at udvide elevernes perspektiv og forståelse for forskellige kulturer, værdier.

3. Tro, etik og moral
Etiske spørgsmål griber ind i ethvert menneskes liv og bør vedkomme alle. Samtidig findes der ingen enkle og entydige svar på de spørgsmål, som vor måde at leve og handle på giver anledning til. En søgen efter etiske retningslinjer må oftest finder sted i dialog med andre mennesker.

Undervisning vil byde på spændende cases og snakke/diskussioner omkring tro, etik og moral. Hvordan finder man vej til den gode handling og det gode liv?

Eleverne vil blive undervist i etik og undersøge religions rolle for hvordan vi opfatter den i dag. Der vil også være gæstelærere på teoridelen.

Mål: Formålet med undervisningen er at give eleverne en større dybde og forståelse i Bibelens tekster og andre religioner. Og at give eleverne et større indblik i hvad etik er og hvilken rolle religion/tro har haft.

Form: Fortællende monolog, dialog og gruppearbejde.

 

Studievejledning

Skolens studievejleder vil holde en række oplæg for skolens elever om ungdomsuddannelserne og tilmelding til disse. Der vil være mulighed for individuelle samtaler hvis det er nødvendigt.

 

Psykologi

Der sigtes mod at eleverne får en fornemmelse nogle af de faktorer, der er forudsætninger for en sund identitet og hvordan samspillet mellem mennesker kan foregå.

 

Der undervises også i teori omkring krisereaktioner, anerkendelse og hvordan selvtillid, selvagtelse og selvværd derigennem kan opbygges. Ligesom menneskers aflæsning af hinanden også vil være en del af undervisningen.

 

Mål: At eleverne får en fornemmelse af til nogle af de ting som er grundlaget for sund udvikling og hvordan vi som mennesker påvirker hinanden

Form: Der undervises i plenum. Der kan forekomme øvelser både enkeltvis og i grupper ligesom dokumentarfilm kan indgå i undervisningen.

 

Køn og identitet

Samfundet er foranderligt, og vi finder det vigtigt at oplyse om frihed til at tale, have holdninger, til at tro og til at ytre sig. Dette også i forhold til seksualitet og mangfoldighed.

 

I undervisningen kommer vi til at arbejde med seksualundervisning, samt individets og fællesskabets kultur, konflikter og kerneværdier. Vi ønsker at stille de svære spørgsmål, og give plads til de forskellige svar, og skabe rul for at kunne italesætte og have holdninger, også omkring det tabubelagte.

 

Selvledelse og samarbejde

Med udgangspunkt i bogen The Seven Habits of Highly Effective People (7 gode vaner) vil eleverne blive præsenteret for nogle redskaber til at komme gennem livet på en god måde og samtidig få evne til at fuldføre de opgaver, der stilles. Undervisningen vil give nogle redskaber til at sætte gode mål og være proaktive.

Målet med undervisningen er at udvikle eleven til at være en aktiv og moden person.

 

Program for rejser/performance og dans

Formålet med undervisningen er, at eleverne bliver introduceret til dans, drama, sang og musik som alternative kommunikationsformer. Undervisningen vil give eleverne en bred vifte af basisteknikker, som afprøves i praksis i forskellige sang, musik, danse- og dramastykker.

 

Derudover er undervisningens formål at eleverne kan sammensætte et program til og undervisning af børn og unge på rejserne.

Mål: At eleverne bliver udfordret til at udtrykke historier og livssituationer på en kreativ måde.

 

Form: Undervisningen foregår holdvis, i plenum og i mindre grupper.

 

Ekskursion

Formålet med den pædagogisk tilrettelagte ekskursion er at sikre en sammenhæng mellem teori og praksis i den daglige undervisning. Undervisningen skal endvidere give eleven udsyn og forståelse for den praktiske brug af den viden de har fået i den øvrige undervisning. Ekskursioner er en meget vigtig del af undervisningstilbuddet på skolen, da teori og praktik skal hænge sammen.

 

Mål: At eleven på så mange måder som muligt får lov at afprøve deres teoretiske undervisning i praksis.

 

Form: Ekskursionerne kan forløbe over halve, hele eller flere dage. På ekskursionerne foregår der en løbende teori og evaluering af opgaverne.

Revideret indholdsplan for 2020-21 godkendt af bestyrelsen, mandag den 7. september 2020

 

Brian Nielsen

Formand

 

[1] 20 dias på 400 sekunder, 20 sekunder til hver dias, i alt 6 minutter og 40 sekunder